Regulamin sklepu internetowego.

1. Regulamin nasz określa zasady, na jakich każdy zainteresowany określonym produktem może dokonać jego zakupu. Przed rozpoczęciem zakupów należy zapoznać się z treścią regulaminu, jednak nie przeczytanie go nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla Klienta. Kierujemy się uczciwymi zasadami zgodnymi z prawem, normami prawnymi i uczciwością.

2. Zasady regulaminu naszego sklepu nie różnią się od regulaminów w sklepach internetowych. Nie wymagamy żadnych dodatkowych działań ani zabiegów, by kupić produkt/książkę.

3. Klient może dokonać zakupów dwadzieścia cztery godziny na dobę. Aby dokonać zakupu należy:  - zapoznać się z produktami/książkami dostępnymi na stronie, - przeczytać treści oraz opisy produktu/książki, które dostępną na stronie w opisach, - zdecydować się na odpowiedni produkt/książkę, - wypełnić formularz płatności uzupełniając poszczególne rubryki w formularzu, - zatwierdzić płatność.

4. Klient otrzyma wiadomość o realizacji zamówienia drogą e-mail.

5. Ceny produktów widoczne są na stronie i są to ceny brutto.

6. Koszt przesyłki nie jest wliczony w cenę towaru. O kosztach przesyłki decyduje firma kurierska. Lub w przypadku większych zamówień wydawca.

a) Klient wybiera spośród zaoferowanych przez sklep sposobów dostawy właściwą. Ostateczną ceną będzie cena za produkt wraz z ceną przesyłki wybranej przez klienta,

b) koszt dostawy uwzględniany jest na fakturze lub paragonie.

7. Klient może dokonać zakupu specjalnego, jeśli spełni odpowiednie warunki, o jakich informujemy na stronie. Sklep sprzedaje tylko nowe i niezniszczone produkty. Zakupiony towar wysyłany jest na wskazany adres do czterdziestu ośmiu godzin od chwili wpłynięcia pieniędzy na konto.

a) w wyjątkowych przypadkach, Klient może dokonać zakupu z wpisem od autora książki w takim wypadku niezbędne jest poinformowanie sklepu o takim zakupie,

b) sklep w takiej sytuacji musi ustalić wyjątkowe warunki dostarczenia towaru specjalną przesyłką do Klienta. c) w wyjątkowych przypadkach klient jest informowany o zmianie firmy kurierskiej. W przypadku gdy taka zmiana zaistnieje i wydawca znajdzie konkurencyjną firmę różnica w kosztach przesyłki wydawca zwróci klientowi.

8. Towar zakupiony w sklepie, dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem kuriera lub listem poleconym (przesyłką bezpieczną)

9. Sklep nie odpowiada za towar, który zostanie uszkodzony w trakcie transportu.

10. W chwili składania zamówienia Klient proszony jest o podanie dokładnego adresu (ulica, numer mieszkania/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby odbierającej towar w celu ustalenia najodpowiedniejszego czasu dostawy dla klienta.

11. Klient odbierając przesyłkę powinien sprawdzić jej zawartość przy odbiorze. a) w chwili odbioru przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź zniszczenia, prosimy niezwłocznie poinformować nas o tym fakcie i wykonać odpowiednie działania w postaci zdjęć.

12. Zwrot uszkodzonego bądź źle wydanego towaru powinien nastąpić nie później niż czternaście dni od chwili dostarczenia przesyłki, poświadczonej podpisem.

a) W przypadku zamiaru zwrotu towarów, o jakich mowa w punkcie 11 sklep może zaproponować obniżenie ceny towaru bądź rabat na inne zakupy dokonane przez Klienta w sklepie.

13. W przypadku chęci zwrotu towaru, ustaleniu wszelkich szczegółów zwrotu klient zobowiązany jest przesłać towar na wskazany adres najtańszym dostępnym sposobem/poczta polska lub inna konkurencyjna firma. Zawyżone koszty zwrotu towaru nie będą zwracane klientowi.

14. Klientowi przysługuje możliwość zwrotu towaru zakupionego w sklepie (zgodnie z ustawą konsumencką tylko w przypadku nowych, niezniszczonych towarów, które nie noszą śladów użytkowania).

a) w przypadku zwrotu prosimy o kontakt ze sklepem w celu ustalenia adresu zwrotnego w najbardziej dogodnej lokalizacji.

15. Sklep nie realizuje przesyłek zagranicznych z wyjątkiem zakupów specjalnych. Realizacja takiego zamówienia możliwa jest tylko po ustalenia szczególnych warunków dostarczenia produktów/książek. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art.66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (kodeks cywilny), lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji drogą email na adres, jaki został podany w formularzu. W przypadku produktów niedostępnych Klient zostanie powiadomiony albo o niemożliwości realizowania zamówienia bądź o przewidywalnym terminie wysyłki/zamówienia.

WYDAWNICTWO SZEPT

---- 2972232795 -----

63 sir John Pascone way 
Northamton 
NN5 6PN